Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hinh_1.png Gui.png Buon.png Hinh_1.png Hinh_5_Quan_dao_Hoang_Sa.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_6png.jpg Bai_7__hinh_3.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_5png.jpg Bai_7__hinh_2.jpg Bai_7__hinh_1.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png Bai_6__hinh_4f.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_8png.jpg Bai_6__hinh_4_e.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_7.png Bai_6__hinh_4d.jpg Bai_6__hinh_4c.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Vi Thi Thu
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Bình Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 7. My neighborhood

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Ngọc Thùy Trang
  Ngày gửi: 13h:27' 23-12-2017
  Dung lượng: 51.2 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  GRAMMAR POINTS
  THE PRESENT PERFECT TENSE : (Thì hiện tại hoàn thành)
  Formation :
  Affirmative form : S + have / has + V3 (past participle) [ have ( I, you, we, they ; has : he / she / it ]
  Negative form : S + have / has + not + V3 [have not = haven’t (‘ve not) ; has not = hasn’t (‘s not)]
  Interrogative from : Have / Has + S + V3 ?
  E.g. : She has been the Prime Minister of Vietnam since 2000.
  They haven’t finished the exercises given by the teacher last week.
  Have you ever been to Hanoi before ?
  Usage :
  Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả
  Hành động vừa mới xảy ra, đi kèm với từ just, recently, lately hoặc mới vừa hoàn thành (đi với từ already) hoặc chưa hoàn thành (đi với not… yet)
  E.g. : I have just seen my old friends on the street. George has bought a new car recently.
  They have already done their homework. She hasn’t cleaned the floor yet.
  Hành động đã xảy ra trong quá khứ mà người nói không đề cập đến thời gian hoặc không cho biết rõ thời gian mà hành động đã xảy ra.
  E.g. : I have visited Hanoi. They have won several awards.
  Hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ và được lặp đi và lặp lại trong hiện tại và tương lai, đi kèm với các cụm từ : this is the first / second / third … times ; once, twice, three … times
  E.g. : I really like the film Titanic. I have seen it eight times.
  My sister is a writer. She has written many stories.
  Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn ở hiện tại, có thể xảy ra rất lâu rồi (sẽ đi kèm với từ for ages nếu diễn tả khoảng thời gian đã lâu lắm rồi) .
  E.g. : Tom has had a car accident. Now he is staying in the hospital.
  Where is your keys ? I have lost them.
  Hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục ở tương lai, thường đi kèm với các cụm từ up to now ; up to the present ; so far hoặc sau các giới từ for, since
  E.g. : Mary has lived in Ho Chi Minh City for 10 years. This director has made four films so far.
  Notes
  Giới từ for, since : for (đi với khoảng thời gian) ; since (đi với mốc thời gian)
  E.g. : for 10 years / a long time … ; since Tuesday / 2010 / two o’clock
  Mệnh đề trước since chia thì hiện tại hoàn thành, mệnh đề sau since chia thì quá khứ đơn.
  E.g. : We have been pen pals since we were eight.
  My sister has taught in the school since she graduated from the university.
  Nếu các hành động xảy ra như trên đã hoàn toàn chấm dứt ở hiện tại và quá khứ thì động từ sẽ được chia ở thì quá khứ đơn.
  E.g. : He worked in a bank for 10 year. But now he is an engineer.
  Shakespeare wrote the play Romeo and Juliet.
  Transformation :

  E.g. : She has learned English for 8 years.
  ( She began studying English 8 years ago. E.g. : The last time she wore that dress is 9 months ago.
  It is 8 years since she started studying English. ( She stopped wearing that dress 9 months ago.
  She hasn’t worn that dress for 9 months.
  It is 9 months since she last wore that dress.  E.g. : How long have you used this computer ?
  ( How long is it since you began using this computer ? E.g. : She hasn’t eaten lobster before.
  When did you start using this computer ? ( This is the first time she has eaten lobster.


  COMPARISON with like, (not) as… as, (not) the same as, different form : (So sánh)
  (not) as / so … as : dùng để so sánh hai vật, hai sự việc
  E.g. : Cathy is not as good as Mary. Cathy is not as good a player as Mary.
  like + noun / pronoun / V-ing phrase.
  E.g. : Her hair is dark brown like mine. I want to do
   
  Gửi ý kiến