Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20150822_0011.jpg 01chao_nam_hoc_moi_thanh_nguyen.mp3 Logo_truong.png Soket.swf 201117.swf Dai_hoi_CNV.swf PB_GLUCOZOSACCAROZOHO_TINH_BOT.flv HINH_HOC_6__BAI_13__SO_DO_GOC.flv Al___NaOH2.flv Nhay_cao_kinh_dien__Chau_Phi_khoe_that.flv Bai_TD_lop_8_voi_nhac.flv Huong_dan_cach_that_ca_vat_gon_dep1.flv Ngoc_bich.jpg 4_Seasons_in_a_Year_kids_song__YouTube.flv Thay_giao_che_bang_dong_tu_bat_quy_tac_thanh_bai_rap_vui_nhon__Tiinvn.flv Khai_giang3.swf Bai_Hat_Tang_Thay_Co__Hand_Leajung.mp3 Hat_ve_thay_co__.mp3 Nho_On_Thay_Co__Mat_Ngoc.mp3 Mt_ph_5.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Bình Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phước Vĩnh
  Ngày gửi: 09h:33' 13-05-2009
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 6918
  Số lượt thích: 0 người
  TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
  TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  ………………, ngày tháng năm 200....
  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  ĐỀ NGHỊ ..........................................................................
  ( Năm Học: 200.... – 200.... / Giai Đoạn 200.... – 200....)
  SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CÁ NHÂN
  – Họ và tên:
  – Ngày, tháng, năm sinh:
  – Nơi sinh (ghi rõ 03 cấp):
  – Nơi công tác:
  – Ngày vào biên chế:
  – Số năm trong ngành:
  – Chức vụ:
  – Chuyên ngành đào tạo, nơi đào tạo
  TÓM TẮT THÀNH TÍCH
  Công tác được giao:

  Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:
  Thuận lợi:

  Khó khăn:

  Hiệu quả đào tạo:
  ( Khai rõ số học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp, ...)

  Kết quả hội giảng, thi giáo viên giỏi:
  (Khai rõ số tiết dạy, xếp loại, thời gian và địa điểm thực hiện)

  Tinh thần thái độ làm việc, SKKN đạt được
  (Khai đầy đủ tên đề tài, SKKN , xếp loại, số QĐ và năm được công nhận )

  Tự học tập bồi dưỡng và nâng cao trình độ

  Nguyên nhân đạt được thành tích  KẾT QUẢ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
  Các danh hiệu Thi đua, Giấy khen, Bằng khen đã đạt được:
  Năm 200... - 200...

  ( Phải khai rõ số Quyết định, năm được công nhận Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng…chẳng hạn như:
  - Chiến sĩ thi đua Cơ sở, Quyết định số ... / QĐ–SGDĐT ngày ... /... /200...,
  - Chiến sĩ thi đua Cấp tỉnh, Quyết định số ... / QĐ–CT ngày ... /... /200...,
  - Chiến sĩ thi đua Cấp Bộ, cấp Toàn quốc, Quyết định số 000/ ......ngày ... /... /200...,
  - Bằng khen của UBND tỉnh, Quyết định số ... /QĐ–CT ngày ... /... /200...,
  - Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Quyết định số ... /QĐ–BGDĐT ngày ... /... /200...,
  - Giấy khen của Sở GD&ĐT, Quyết định số ... /QĐ–SGDĐT ngày ... /... /200...,
  - Giấy khen của UNND huyện, thị, Quyết định số ... /QĐ–CT ngày ... /... /200...,)
  ( Chú ý tính liên tục, không được gián đoạn khi đề nghị từ cấp Tỉnh trở lên.)
  Năm 200... - 200...

  Năm 200... - 200...

  Năm 200... - 200...

  Năm 200... - 200...

  Trên đây là những thành tích bản thân tôi đạt được trong ................................... qua, xin báo cáo và đề nghị ................ tặng ................ .
  Xác nhận của Tổ Trưởng Người khai ký tên
  Ký tên

  Xác nhận của Đơn Vị


  Lưu ý:
  - Mẫu này dùng chung cho các loại hình khen và công nhận danh hiệu thi đua của Cá nhân
  - Báo cáo 01 năm với đề nghị Sở GD&ĐT khen và công nhận danh hiệu CSTĐ Cơ sở (01 bản).
  - Báo cáo 02 năm với đề nghị UBND tỉnh khen (02 bản) và Bộ GD&ĐT khen ( 04 bản).
  - Báo cáo 03 năm với đề nghị và công nhận danh hiệu CSTĐ Cấp tỉnh (02 bản).
  - Báo cáo 05 năm với đề nghị Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Huân chương Lao Động hạng III và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ Cấp Toàn quốc, số lượng 04 bản.
  - Báo cáo 07 năm với đề nghị Huân chương Lao Động hạng I, hạng II và đề nghị tặng thưởng các danh hiệu Vinh dự Nhà nước, số lượng 04 bản.
  - Đối với Cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm công tác quản lý; ngoài việc khai thành tích đạt được của cá nhân phải khai thêm sơ lược thành tích của tập thể hoặc bộ phận được giao phụ trách (theo mẫu báo cáo thành tích của tập thể; phần số liệu thống kê và kết quả khen thưởng của tập thể, bộ phận được giao phụ trách)
  - Khai cẩn thận, rõ ràng các thành tích đạt được theo số năm đạt thành tích và kết quả khen thưởng tùy theo loại hình khen, sử dụng phông chữ, canh lề, định trang đúng quy định. Với các đề nghị khen Bậc cao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên.
   
  Gửi ý kiến
  print