Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Y.flv X.flv V.flv U.flv U.flv T.flv LOGO_Truong_2.jpg Xuan_Dinh_Dau_20171111111.swf Den_mau.jpg AVM7DEZCAAKSASACARHCY3TCAC8O91OCAJBHKHQCA5X31IRCALVRTGYCA3K1Q18CACDBCULCA29DE47CANSVDQOCA01YXFYCA0J1Q4HCABMG6H8CA527IS5CA9OB48SCA4ACQV1CA2V207UCAU146L9CAETOXUZ.jpg AD4BFOKCAEZ3HW7CA0VM5FDCAK5R1GSCAWWS1DACAV168A1CAAQXP90CA71JA32CAZ77KUFCACY3H9KCAC45O8RCA9KQNSUCA46XD8ZCAYVYG0ACAFNLHP1CACRTBBHCAK7N71HCALBS5TICAB1UUTBCAJBIJPW.jpg A3LDY6NCA6641G0CA46EGZUCA82YKKXCAHJM7ZLCAEZKA7VCAR3PVO1CAJJBYUDCA3UXZFGCANAI3XKCA8RRFFKCAYPVL81CA37INXHCA7MUJ2ACA95IFYLCA4RBU96CAJ75Q2DCA8H42SSCAVAWHO2CAIJXUFB.jpg A2DLQDCCA0ZG8H8CABC83YLCAMH7NCICAGM99CGCADY95UECADLA108CA18QV1FCAV5FBAHCA3IYCH0CASSJMXECAKY6KJMCA06ERV7CAU8MX88CA47IF0BCAS95ZBHCAT4EGXDCAZSI22HCAXRZWROCAPT30GN.jpg 1288664000hanhan131.jpg 1288664000hanhan101.jpg 1288664000hanhan91.jpg 250pxSTA711031.jpg 250pxPha_rung1.jpg 250pxExploitation_forestiere1.jpg 18151812011_921531.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 1 thành viên
 • Lê Thị Mỹ Hạnh
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Bình Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phước Vĩnh
  Ngày gửi: 09h:33' 13-05-2009
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 6933
  Số lượt thích: 0 người
  TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
  TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  ………………, ngày tháng năm 200....
  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  ĐỀ NGHỊ ..........................................................................
  ( Năm Học: 200.... – 200.... / Giai Đoạn 200.... – 200....)
  SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CÁ NHÂN
  – Họ và tên:
  – Ngày, tháng, năm sinh:
  – Nơi sinh (ghi rõ 03 cấp):
  – Nơi công tác:
  – Ngày vào biên chế:
  – Số năm trong ngành:
  – Chức vụ:
  – Chuyên ngành đào tạo, nơi đào tạo
  TÓM TẮT THÀNH TÍCH
  Công tác được giao:

  Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:
  Thuận lợi:

  Khó khăn:

  Hiệu quả đào tạo:
  ( Khai rõ số học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp, ...)

  Kết quả hội giảng, thi giáo viên giỏi:
  (Khai rõ số tiết dạy, xếp loại, thời gian và địa điểm thực hiện)

  Tinh thần thái độ làm việc, SKKN đạt được
  (Khai đầy đủ tên đề tài, SKKN , xếp loại, số QĐ và năm được công nhận )

  Tự học tập bồi dưỡng và nâng cao trình độ

  Nguyên nhân đạt được thành tích  KẾT QUẢ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
  Các danh hiệu Thi đua, Giấy khen, Bằng khen đã đạt được:
  Năm 200... - 200...

  ( Phải khai rõ số Quyết định, năm được công nhận Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng…chẳng hạn như:
  - Chiến sĩ thi đua Cơ sở, Quyết định số ... / QĐ–SGDĐT ngày ... /... /200...,
  - Chiến sĩ thi đua Cấp tỉnh, Quyết định số ... / QĐ–CT ngày ... /... /200...,
  - Chiến sĩ thi đua Cấp Bộ, cấp Toàn quốc, Quyết định số 000/ ......ngày ... /... /200...,
  - Bằng khen của UBND tỉnh, Quyết định số ... /QĐ–CT ngày ... /... /200...,
  - Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Quyết định số ... /QĐ–BGDĐT ngày ... /... /200...,
  - Giấy khen của Sở GD&ĐT, Quyết định số ... /QĐ–SGDĐT ngày ... /... /200...,
  - Giấy khen của UNND huyện, thị, Quyết định số ... /QĐ–CT ngày ... /... /200...,)
  ( Chú ý tính liên tục, không được gián đoạn khi đề nghị từ cấp Tỉnh trở lên.)
  Năm 200... - 200...

  Năm 200... - 200...

  Năm 200... - 200...

  Năm 200... - 200...

  Trên đây là những thành tích bản thân tôi đạt được trong ................................... qua, xin báo cáo và đề nghị ................ tặng ................ .
  Xác nhận của Tổ Trưởng Người khai ký tên
  Ký tên

  Xác nhận của Đơn Vị


  Lưu ý:
  - Mẫu này dùng chung cho các loại hình khen và công nhận danh hiệu thi đua của Cá nhân
  - Báo cáo 01 năm với đề nghị Sở GD&ĐT khen và công nhận danh hiệu CSTĐ Cơ sở (01 bản).
  - Báo cáo 02 năm với đề nghị UBND tỉnh khen (02 bản) và Bộ GD&ĐT khen ( 04 bản).
  - Báo cáo 03 năm với đề nghị và công nhận danh hiệu CSTĐ Cấp tỉnh (02 bản).
  - Báo cáo 05 năm với đề nghị Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Huân chương Lao Động hạng III và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ Cấp Toàn quốc, số lượng 04 bản.
  - Báo cáo 07 năm với đề nghị Huân chương Lao Động hạng I, hạng II và đề nghị tặng thưởng các danh hiệu Vinh dự Nhà nước, số lượng 04 bản.
  - Đối với Cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm công tác quản lý; ngoài việc khai thành tích đạt được của cá nhân phải khai thêm sơ lược thành tích của tập thể hoặc bộ phận được giao phụ trách (theo mẫu báo cáo thành tích của tập thể; phần số liệu thống kê và kết quả khen thưởng của tập thể, bộ phận được giao phụ trách)
  - Khai cẩn thận, rõ ràng các thành tích đạt được theo số năm đạt thành tích và kết quả khen thưởng tùy theo loại hình khen, sử dụng phông chữ, canh lề, định trang đúng quy định. Với các đề nghị khen Bậc cao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên.
   
  Gửi ý kiến