khối lượng riêng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vũ Trọng Hải
Ngày gửi: 22h:08' 30-11-2012
Dung lượng: 638.0 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
BÀI 11
Ở Ấn Độ, thời cổ xưa người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần 10 tấn. Làm thế nào để “Cân” được chiếc cột đó
Khối lượng là gì? Đơn vị ? Dụng cụ đo?
Trọng lượng là gì? Đơn vị? Dụng cụ đo?
Hệ thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng ?
Khối lượng: m (kg)
Trọng lượng: P (N)
P = m . 10
Đo khối lượng bằng cân
Đo lực bằng lực kế
KiỂM TRA BÀI CŨ
Ở Ấn Độ, thời cổ xưa người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần 10 tấn. Làm thế nào để “Cân” được chiếc cột đó
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
TIẾT 12- BÀI 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
TIẾT 12- BÀI 11
I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng:
C1 : Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ
A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một
B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột , xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột
1 dm3 = 0,001 m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7,8 (kg)
Vậy khi V = 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800 (kg)
Do đó V= 0,9 m3 thì có khối lượng là 7800 x 0,9 = 7020 (kg)
Cho biết cột có thể tích V = 0,9 m3
Và cứ 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8 kg.
Em hãy tính khối lượng của chiếc cột
Vậy Khối lượng riêng của sắt: 7800 kg /m3
I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng:
+ Khối lượng riêng của một chất được xác định là khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó
+ Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3)
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
TIẾT 12- BÀI 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
C2 : Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,5 m3
Khối lượng khối đá là : 2600 kg/m3 x 0,5 m3 = 1300 kg
m
D
V
Bài Tập
11.4. 1kg kem giặt Viso có thể tích 900cm3 . Tính khối lượng riêng của kem giặt Viso và so sánh với khối lượng riêng của nước
m = 1 (kg)
V = 900 (cm3) = 0,0009(m3)
Tính: D = ? (kg/m3)
Khối lượng riêng của kem giặt viso
Khối lượng riêng của nước
D = 1.000 (kg/m3)
Vậy Dkem > Dnước
Giải
11.5/ Một hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6 kg. Hòn gạch có thể tích 1200 cm3. Một lỗ có thể tích 192 cm3.
Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên gạch
Thể tích của gạch làm hòn gạch
V =1200 cm3 - (192 cm3 . 2) = 816 cm3 =0,000816 m3
Khối lượng riêng của gạch
Trọng lượng riêng của gạch
d = 10 . D = 1960,8 .10 = 19608 (N/ m3)
SÁCH BÀI TẬP
V1lỗ = 192 cm3
m = 1,6 (kg)
V = 1200 (cm3)
D = ? (kg/m3)
d = ? (N/m3)
Tìm
Giải
Bài học đến đây là hết
Cảm ơn quý thầy cô
Và các em đã chú ý lắng nghe